Off The Road 16-12-2023

M.A.C. van Dedem

Op zaterdag 16 december a.s. organiseert de MAC van Dedem dit jaar voor de 10de keer een Off The Road rit. Het is ons gelukt om een route van ongeveer 55 kilometer in de omgeving Balkbrug uit te zetten.

Standaard inschrijving € 25,-
Daglicentie MON met WA Dekking € 15,-
Daglicentie MON met PO Dekking € 25,-

Aanmelden/keuren kan vanaf 9:00
Starten kan vanaf 9:30 tot 13:30

Bij het uitzetten van de rit is er wel rekening gehouden met Quads tot een breedte van 1,3 meter

Vooraf online inschrijven is gewenst. Je kan via de link hieronder inschrijven. Kies hier voor 1 optie. (standaard inschrijving, inschrijving + daglicentie MON met WA dekking of inschrijving + daglicentie met PO dekking. Na een succesvolle inschrijving krijg je een code op de mail. Met deze code kan je dit jaar bij de motorkeuring direct inschrijven op vertoon van je kentekenbewijs, rijbewijs en eventueel je offroad mon jaarlicentie. Als alles in orde is dan zal je daar ook direct een polsbandje krijgen. En als alles ok is bevonden dan wordt de motor of quad voorzien van een sticker. Je bent klaar om te vertrekken.

Molenweg 60B, Balkbrug

De rit wordt georganiseerd volgens het Off-Roadreglement van de MON en de aanvullende bepalingen van de organisatie. Door in te schrijven verklaart de deelnemer de reglementen te kennen en te respecteren, en bevestigt tevens dat hij/zij noch de MON en haar officials, noch de organisator en haar medewerkers van de rit aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen, voortvloeiend uit de deelname aan de Off-Roadrit.

Koop je tickets online voor een snelle afhandeling ter plaatse.

Let op, er zijn maar beperkt aantal inschrijvingen beschikbaar.

Er vindt bij afkeur op geluid of geen geldig kenteken geen restitutie plaats van het inschrijfgeld!

De MAC van Dedem gaat er vanuit dat alle deelnemers zich als voorbeeldige weggebruikers gedragen zodat we ons allemaal geen zorgen hoeven te maken of de rit ook in komende jaren weer georganiseerd kan worden.

Mocht het hele evenement worden afgelast om wat voor reden dan ook dan zal het inschrijfgeld exclusief de gemaakt kosten worden terugbetaald.

OP HET GELUID WORDT STRENG GECONTROLEERD.

ter plaatse inschrijven is nog steeds mogelijk, maar niet gewenst. Download hier dan alvast je inschrijfformulier en eventueel je daglicentie.

inschrijfformulier

daglicentie MON met WA dekking

daglicentie MON WA en met PO dekking

Vrijwaringsverklaring (Exoneratieclausule van de MON)

 1. Gevaarlijke sport
  Motorsport is een gevaarlijke sport met een verhoogd risico op letsel- en zaakschade.
 2. Aansprakelijkheid MON c.s. uitgesloten
  Aansprakelijkheid van MON en de aangesloten verenigingen en haar leden, medewerkers en vrijwilligers (hierna: “MON c.s.”) voor schade als gevolg van (motorsport)ongevallen is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. U zal MON c.s. niet voor deze schade aansprakelijk stellen.
 3. Aansprakelijkheidsrisico MON c.s. niet verzekerbaar
  De reden voor deze uitsluiting van aansprakelijkheid is dat het aansprakelijkheidsrisico van MON c.s. niet verzekerbaar is. IndienMON c.s. succesvol aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, zou de georganiseerde beoefening van motorsport en daarmeehet voortbestaan van MON en de aangesloten verenigingen onmogelijk worden.
 4. Uitbreiden daglicentie met beperkte PO-dekking
  MON kan naast deze één dag geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering een ongevallenverzekering voor u verzorgen metdezelfde geldigheidsduur verzorgen. De maximale dekking van de ongevallenverzekering is beperkt tot € 5.000,- bij overlijdenen maximaal € 25.000,- bij blijvend lichamelijk letsel. U kunt in aanmerking komen voor deze verzekering, als u een WA-daglicentie afsluit met aanvullende PO-dekking (kosten € 20,- per persoon). Met deze WA daglicentie komt u niet in aanmerking voor de genoemde PO-dekking.
 5. Voorlichtingsfilm
  Om u te wijzen op de risico’s waarmee motorsport gepaard gaat, heeft MON een voorlichtingsvideo laten maken. In deze korte film wordt onder meer uitgelegd wat u kunt doen om letsel te voorkomen en wat uw verantwoordelijkheden en die van MON zijn. Iedereen die een motorcrosslicentie of -daglicentie aanvraagt, dient kennis te hebben genomen van de inhoud van de video De mooie en mindere kanten van motorcross, die is te raadplegen via de MON-website (www.mon.nl/bewijs-aanvragen) of uw club.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich richten tot het bondsbureau van MON via info@mon.nl of 0485-315080.

 1. Vrijwaringsverklaring:
  U verklaart dat u kennis hebt genomen van het voorgaande en zich bewust bent van:
  1. De risico’s van de beoefening van de motorsport;
  2. De uitsluiting van de aansprakelijkheid van MON c.s.;
  3. De beperkte dekking van deze daglicentie en de mogelijkheid tot het bijverzekeren tegen betaling;
 2. Medische verklaring:
  1. U verklaart dat u geestelijk en lichamelijk geschikt bent om motorsport te beoefenen;
  2. U verklaart dat u geen geneesmiddelen, en/of drugs/doping of alcoholische dranken zult gebruiken die de rijvaardigheid in gevaar brengen;
  3. U verklaart akkoord te zijn met vorenstaande medische verklaring;
 3. Privacy verklaring:
  1. U geeft toestemming om de persoonsgegevens te verwerken binnen de wettelijke termijn die daarvoor geldt.
  2. U geeft toestemming voor het gebruik van foto- en beeldmateriaal voor publicatie t.b.v. MON.
  3. U verklaart akkoord te zijn met vorenstaande privacy verklaring.